Werkwijze van Cheber Consult

Per mail of per telefoon kan er een afspraak worden gemaakt met Cheber Consult. Er kan dan aangegeven worden welke hulpvraag u heeft. Hierna volgt een afspraak om de hulpvraag te bespreken en te bepalen welke begeleiding er kan worden geboden. Er wordt dan ook bekeken welke indicatie er dan aangevraagd kan worden of welke andere hulpverlener wellicht de hulpvraag beter kan bedienen.

Wanneer er wordt overgegaan tot een traject, wordt er in het vervolggesprek een concept begeleidingsplan besproken en vastgesteld.

Er zullen ook evaluaties worden afgesproken, waarbij nieuwe doelen zullen worden geformuleerd.

Wanneer het over een PGB-begeleiding gaat zal er een overeenkomst worden afgesloten en worden verzonden naar de SVB.

Het eerste gesprek kan plaatsvinden op verschillende mogelijke locaties, te denken valt aan school, thuis of op de praktijk van de hulpverlener.
Hetzelfde geldt ook voor aanmeldingen van trainingen en voorlichtingen. Daarna volgt het opmaken van een offerte voor de afgesproken werkzaamheden.
Daarna volgt een gesprek waar input gevraagd wordt om tot maatwerk van het aanbod te komen.

Voor aanmelding van alle trajecten en trainingen kan het contactformulier worden gebruikt.

Contactgegevens:

CHEBER CONSULT

Kees Schuuring
Stadhoudersring 286
2713 GL Zoetermeer

Telefoon: 0643976634
E-mail: info@cheber-consult.nl