PGB BEGELEIDINGEN

Cheber Consult verzorgt verschillende begeleidingen vanuit PGB-indicaties. Hierbij wordt dan vooral het volgende aanbod gerealiseerd:
Vergroten van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid
Vergroten van de communicatieve redzaamheid
Toepassen van kennis over de stoornis in het dagelijkse leven van de cliënt
Omgaan met stress en moeilijke situaties
Oefenen van vaardigheden die nodig zijn bij planning, organisatie en het krijgen en houden van overzicht
Oefenen van sociale vaardigheden en het uitbreien van het sociale netwerk
Toepassen van de effecten van behandeling op de verschillende levensterreinen.

Indicaties voor PGB worden per gemeente gesteld. Hierdoor kunnen de uurtarieven sterk verschillen. Volwassenen moeten rekening houden met een verplichte eigen bijdrage.