DISC-PERSOLOG: WERKEN MET PROFIELEN

Persolog heeft verschillende profielen ontwikkeld, die kunnen helpen bij het versterken van het zelfbeeld. Mensen kunnen situaties en relaties op verschillende manieren benaderen. Het beter kunnen begrijpen van anderen en zichzelf leidt tot een grotere handelingsbekwaamheid.

Binnen het onderwijs- en werkveld kunnen verschillende vragen liggen of knelpunten worden ervaren. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de verschillende profielen van Persolog.

Deze profielen worden door Cheber Consult ingezet bij zowel individuele begeleidingen als bij groeps- en teamtrainingen. Er kunnen ook losse arrangementen worden afgesloten, waarbij uitsluitend de hieronder genoemde profielen worden gebruikt.

Vanuit Persolog worden door Cheber Consult de volgende profielen gebruikt:

  • DISC-persoonlijkheidsprofiel: Inzicht krijgen in jezelf, het leren gebruiken van je sterke kanten en het leren waarderen van de mensen om je heen.
  • Stressmanagementprofiel: bewust worden van het eigen stressgedrag, coping-hulpmiddelen activeren en een eigen persoonlijk antistressprogramma ontwikkelen.
  • Leer- en Onderwijsstijlprofiel: Informatieverwerking bij leerlingen en docenten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cheber Consult.