ONDERWIJSBEGELEIDINGEN: P.O., V.O. en H.B.O.

Vanuit een lange onderwijservaring binnen het regulier basis- en speciaal onderwijs als ambulant begeleider en functionaris binnen het Steunpunt Autisme, is het begeleiden van leerlingen en docenten een vaardigheid geworden, waar maatwerk bij wordt geleverd. Elke onderwijsinstelling en individuele leerlingen, studenten en docenten hebben hun eigen specifieke vragen. In de loop van de jaren zijn er onderwijsbegeleidingen en trainingen ontwikkeld voor Basisonderwijs, V.M.B.O., H.A.V.O., V.W.O., M.B.O., H.B.O. en studenten. Als eindstudieopdracht heb ik een onderzoek gedaan naar de oorzaken waardoor leerlingen thuis zijn komen te zitten.
In de loop van de jaren zijn er verschillende begeleidingen ontwikkeld, te denken valt aan o.a.:
Overstap van basis naar voortgezet onderwijs
Overstap van voortgezet onderwijs naar beroepsonderwijs
Leren kennen van de onderwijsbehoeften van individuele leerlingen met autisme en ADHD en het leren handelen vanuit deze kennis.
Individuele trajecten voor leerlingen met ASS en ADHD
Deskundigheidsbevordering en voorlichtingen voor teams van Basisonderwijs, Voortgezet onderwijs, M.B.O. en H.B.O.
Trainingen voor het ontdekken van talenten, omgaan met stress en het ontdekken van de leer- en onderwijsstijlen.
Individuele begeleiding van leerlingen die thuis zijn komen te zitten en niet meer naar school kunnen, zowel tijdelijk als definitief.
Training van o.a. de executieve vaardigheden en angstproblematiek.