Cheber Consult : Een tijdelijke metgezel

Cheber Consult wil een tijdelijke metgezel zijn voor cliënten die dit nodig hebben. Begeleiding vanuit Cheber richt zich vooral op kinderen, tieners en volwassenen met een stoornis binnen het autismespectrum en AD(H)D. Omdat elke cliënt een unieke persoonlijkheid heeft met een eigen levensverhaal, kan begeleiding niet uit een standaardpakket bestaan, maar zal gebaseerd moeten zijn op maatwerk voor iedere individuele persoon.
Begeleiding vanuit Cheber richt zich op de totale ontwikkeling van ieder individu: de vorming van de identiteit, zelfkennis, zelfinzicht en de motiverende gaven. Wanneer iemand zich gezien en gehoord voelt, zal de ontwikkeling, die gestagneerd kan zijn, weer op gang komen en opbloeien.
Op het gebeid van beroep en arbeid is er een intensieve samenwerking met beroepskeuze adviesbureau Theo Grevers in Voorburg.

Naast een begeleidingsaanbod is er ook een scholingsaanbod voor onderwijsinstellingen, zorginstellingen en alle organisaties die zich willen laten scholen op het gebied van autisme en AD(H)D.

Cheber Consult wordt vormgegeven door Kees Schuuring.

Na een ruime ervaring in het reguliere basisonderwijs heb ik de overstap gemaakt naar het Speciaal Onderwijs, cluster 2, waar ik veel ervaring heb opgedaan in de begeleiding van leerlingen met TOS (taalontwikkelingsstoornis), voorheen ESM (ernstige spraak- en taalmoeilijkheden).
In de periode dat ik werkzaam was bij het Steunpunt Autisme in Den Haag, heb ik de opleiding Autismespecialist MA SEN behaald.
In 2008 is er een start gemaakt met Cheber Consult.
Jaarlijks volg ik studiedagen en workshops om mijn professionaliteit te vernieuwen en te verdiepen.

Cheber Consult is aangesloten bij de beroepsvereniging IBVA voor MA SEN Autismespecialisten.
Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen.