(Levensloop) Coaching door Cheber Consult

Het doel van de levensloopcoaching/begeleiding is om de cliënt zo zelfsturend mogelijk te laten functioneren. Zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie zijn hierbij sleutelbegrippen. In elke nieuwe levenssituatie komt de cliënt weer nieuwe uitdagingen tegen, die er weer anders uitzien dan eerdere ervaringen. Het is dan moeilijk om wat eerder is geleerd in een nieuwe levenssituatie toe te passen. Er is dan een langere periode nodig om de essentiële vaardigheden goed onder de knie te krijgen. Ook grote veranderingen spelen een belangrijke rol, zoals een huwelijk en zelfstandig gaan wonen. Begeleiding tijdens deze fasen is een belangrijk onderdeel van de levensloopcoaching. Ook ouderbegeleiding kan hiervan deel uitmaken.
Deze begeleiding richt op cliënten met ASS en AD(H)D in alle levensfasen en in de verschillende levensgebieden, zoals de privésfeer, opleiding en school, werk en vrijetijdsbesteding. Daarnaast probeert deze vorm van begeleiding de zelfreflectie op het eigen denken en handelen te versterken door gebruik te maken van verschillende gesprekstechnieken.
De resultaten van de begeleiding wordt regelmatig besproken en vastgelegd in een verslag. Het komt regelmatig voor dat directe gezinsleden worden betrokken op verzoek van de cliënt of op aanraden van de coach, natuurlijk na toestemming van de cliënt zelf.
De volgende methodieken en materialen kunnen worden ingezet gedurende deze vorm van begeleiding:

  • Psycho-educatie: Brainblocks, ik ben speciaal en @peboekautisme. Daarnaast worden er andere methodieken ingezet die specifiek gericht zijn op ADHD en autisme. Cheber Consult werkt vraaggestuurd, waardoor er ook materialen worden ingezet n.a.v. specifieke hulpvragen.
  • Training van de executieve vaardigheden, waardoor de zelfsturing wordt versterkt.
  • Narratieve Taal- en Tekentherapie
  • Socratische gespreksmethode
  • Mindmapping