Over Cheber Consult

Cheber Consult is een praktijk voor begeleiding voor o.a. kinderen, tieners en volwassenen met een stoornis binnen het autisme spectrum en AD(H)D. Deze begeleiding wordt gegeven in verschillende levensfasen, die hun eigen kenmerken en zorgbehoeften hebben. Deze begeleidingen worden zowel op scholen als in de privésfeer gegeven. Er kan ook een beroep worden gedaan op Cheber Consult voor beroepsontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling.

Ieder mens heeft eigen kwaliteiten en behoefte aan een perspectief op de toekomst. Er zijn mensen die vastlopen en perspectief (tijdelijk) verliezen of dit nog niet hebben ontdekt, zowel privé als in ontwikkeling naar opleiding en werk. Het dagelijkse functioneren kan hierdoor worden beperkt en bepaald. Verschillende oorzaken kunnen hieraan ten grondslag liggen.

Cheber Consult wil een tijdelijke metgezel zijn om weer duidelijkheid te krijgen door aandacht te besteden aan wat u nu nog niet kunt ‘zien’.
Door gebruik te maken van het contactformulier, kunt u een afspraak maken.